Tag: Ngày Ấn Độ

Ngày Ấn Độ - 'Lễ hội của sự thống nhất trong đa dạng'

Ngày Ấn Độ - 'Lễ hội của sự thống nhất trong đa dạng'

Những nét đẹp truyền thống của văn hóa Ấn Độ từ kiến trúc, trang phục, điệu múa,...