Tag: Ngày hội hoa Sơn tra

Khai mạc Ngày hội hoa Sơn tra năm 2023

Khai mạc Ngày hội hoa Sơn tra năm 2023

Sáng 18/3, tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã diễn ra Lễ khai mạc...