Tag: Ngành lúa gạo

Ngành lúa gạo và dệt may của Campuchia đối phó với COVID-19

Ngành lúa gạo và dệt may của Campuchia đối phó với COVID-19

Để tránh tình trạng thiếu cung những hàng hóa quan trọng như gạo, Chính phủ và khu...