Tag: ngành bất động sản

Malaysia ưu đãi thuế cho ngành bất động sản và ngành công nghiệp ôtô

Malaysia ưu đãi thuế cho ngành bất động sản và ngành công...

Malaysia sẽ miễn thuế thu nhập bất động sản đối với nhân viên bất động sản khi bán...