Tag: Ngân hàng Indonesia

Ngân hàng Indonesia bơm gần 33 tỷ USD vào hệ thống tài chính

Ngân hàng Indonesia bơm gần 33 tỷ USD vào hệ thống tài...

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia cho biết các ngân hàng sẽ có nghĩa vụ mua...