Tag: ngăn chặn dịch

Trao đổi biện pháp phối hợp chung của ASEAN kiểm soát, ngăn chặn dịch

Trao đổi biện pháp phối hợp chung của ASEAN kiểm soát,...

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Điều phối ASEAN đã chủ trì Hội nghị...