Tag: ngăn chặn

Chính phủ Indonesia đang nghiên cứu cách ngăn chặn Covid-19 của Việt Nam

Chính phủ Indonesia đang nghiên cứu cách ngăn chặn Covid-19...

Người phát ngôn chính phủ Indonesia cho biết, nước này đang nghiên cứu những biện...