Tag: năm 1982

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V (năm 1982): Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V (năm 1982): Bước chuyển...

Đại hội diễn ra từ ngày 27-31/3/1982 tại Hà Nội. Dự đại hội, có 1.033 đại biểu thay...