Tag: Ấn Độ - Thái Bình Dương

Mỹ thúc đẩy đầu tư vào ASEAN trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương

Mỹ thúc đẩy đầu tư vào ASEAN trong chiến lược Ấn Độ - Thái...

Sáng 28/2, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc cùng các đại sứ ASEAN tại Mỹ làm việc...