Tag: Ấn Độ-ASEAN

Thanh niên Ấn Độ, ASEAN đẩy mạnh hợp tác giai đoạn dịch COVID-19

Thanh niên Ấn Độ, ASEAN đẩy mạnh hợp tác giai đoạn dịch...

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh với sức...