Tag: Mường Lát

Mường Lát, Thanh Hóa: Giúp người dân vùng đặc biệt khó khăn gỡ nghèo

Mường Lát, Thanh Hóa: Giúp người dân vùng đặc biệt khó...

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng các chương trình đề án,...