Tag: Mũi Né chuẩn bị đón khách quốc tế

Mũi Né chuẩn bị đón khách quốc tế

Mũi Né chuẩn bị đón khách quốc tế

Theo phương án đề xuất của tỉnh Bình Thuận, khách quốc tế sẽ đi theo tour trọn gói...