Tag: MECOSUR

Tiềm năng quan hệ đối tác Việt Nam - Khối thị trường chung Nam Mỹ

Tiềm năng quan hệ đối tác Việt Nam - Khối thị trường chung...

Năm 2021 đánh dấu tròn 30 năm thành lập Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)....