Tag: máy thở

Mỹ, Trung Quốc trao tặng vật tư y tế cho Việt Nam

Mỹ, Trung Quốc trao tặng vật tư y tế cho Việt Nam

Trong các ngày 29-30/9, các đại diện Mỹ và Trung Quốc đã trao tặng cho Việt Nam...

Indonesia cấp phép lưu hành hai mẫu máy thở nội địa đầu tiên

Indonesia cấp phép lưu hành hai mẫu máy thở nội địa đầu...

Các nhà nghiên cứu Indonesia đã sử dụng mẫu thiết kế của châu Âu song thay thế các...