Tag: mất việc

Hơn 3 triệu lao động Indonesia mất việc do đại dịch COVID-19

Hơn 3 triệu lao động Indonesia mất việc do đại dịch COVID-19

Bộ Nhân lực Indonesia cho hay dịch bệnh COVID-19 đã khiến 3,05 triệu lao động bị...