Tag: Malaysia-Ấn Độ

Malaysia và Ấn Độ hướng tới hàn gắn quan hệ giữa hai nước

Malaysia và Ấn Độ hướng tới hàn gắn quan hệ giữa hai nước

Malaysia và Ấn Độ sẽ làm việc để cải thiện mối quan hệ căng thẳng dưới thời cựu...