Tag: Mai Châu

Xe thư viện lưu động - góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng

Xe thư viện lưu động - góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong...

Với mục tiêu phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, Thư viện tỉnh đã triển khai...