Tag: Liên Xô

Trở về nơi đầu tiên in dấu chân Bác ở Liên Xô

Trở về nơi đầu tiên in dấu chân Bác ở Liên Xô

Tại Viện Lưu trữ lịch sử chính trị-xã hội quốc gia Nga (RGASPI) ở Moskva còn lưu...