Tag: Liên minh Quốc gia vì Dân chủ

Myanmar ấn định ngày tổng tuyển cử vào tháng 11 tới

Myanmar ấn định ngày tổng tuyển cử vào tháng 11 tới

Giới phân tích nhận Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do Cố vấn Nhà nước Myanamar...