Tag: "Liên minh quân sự Mỹ-Philippines là 'trục chốt' ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương"

Liên minh quân sự Mỹ-Philippines - 'trục chốt' ở Ấn Độ Dương-TBD

Liên minh quân sự Mỹ-Philippines - 'trục chốt' ở Ấn Độ...

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gọi quan hệ liên minh quân sự Mỹ - Philippines...