Tag: Liên minh châu phi

Việt Nam sẵn sàng là cầu nối giữa ASEAN và Liên minh châu Phi

Việt Nam sẵn sàng là cầu nối giữa ASEAN và Liên minh châu...

Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima, Nhật Bản, Thủ tướng...