Tag: Liên hợp quốc hoan nghênh ASEAN giải quyết hòa bình tranh chấp ở biển Đông

LHQ hoan nghênh ASEAN giải quyết hòa bình tranh chấp ở biển Đông

LHQ hoan nghênh ASEAN giải quyết hòa bình tranh chấp ở...

Liên hợp quốc hoan nghênh cam kết của ASEAN giải quyết tranh chấp tại biển Đông...