Tag: Liên Hợp Quốc

Hội đồng Bảo an lần đầu tiên thảo luận tăng cường hợp tác giữa LHQ và ASEAN

Hội đồng Bảo an lần đầu tiên thảo luận tăng cường hợp tác...

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an hoan nghênh việc tổ chức lần đầu tiên cuộc họp...

Việt Nam chủ trì họp Ủy ban ASEAN tại Liên hợp quốc

Việt Nam chủ trì họp Ủy ban ASEAN tại Liên hợp quốc

Việt Nam đã tổ chức cuộc họp đầu tiên nhằm thảo luận các hoạt động của ủy ban trong...