Tag: Liên hiệp quốc

Việt Nam phản đối Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc

Việt Nam phản đối Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc

Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc vừa gửi công hàm lên Tổng thư...

Indonesia, Singapore và 4 nước dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng LHQ về dịch COVID-19

Indonesia, Singapore và 4 nước dự thảo nghị quyết của Đại...

Trước những lời kêu gọi cần có sự hiện diện và ứng phó đa phương với bệnh viêm đường...