Tag: Lê Khả Phiêu

Vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển

Vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc...