Tag: Lào trao trả người nhập cảnh bất hợp pháp cho Campuchia

Lào trao trả cho Campuchia người nhập cảnh bất hợp pháp

Lào trao trả cho Campuchia người nhập cảnh bất hợp pháp...

Bốn công dân Campuchia nhập cảnh bất hợp pháp để tìm việc làm đã được nhà chức trách...