Tag: Lào gia hạn lệnh phong tỏa lần thứ 7 liên tiếp

Lào gia hạn lệnh phong tỏa lần thứ 7 liên tiếp

Lào gia hạn lệnh phong tỏa lần thứ 7 liên tiếp

Chính phủ Lào đã tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa kéo dài từ ngày mai, 4/8 đến hết...