Tag: làng Mường

Xây dựng làng Mường cổ thành sản phẩm OCOP

Xây dựng làng Mường cổ thành sản phẩm OCOP

Đã có hơn chục năm làm du lịch nhưng đến nay, xóm Lũy Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc)...