Tag: Lan tỏa tinh thần nhân ái

Lan tỏa tinh thần nhân ái, san sẻ yêu thương của dân tộc Việt Nam

Lan tỏa tinh thần nhân ái, san sẻ yêu thương của dân tộc...

"San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch" là chủ đề xuyên suốt của chuỗi chương trình...