Tag: lần thứ X (năm 2006)

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X (năm 2006): Thay đổi trong nhận thức và tư duy

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X (năm 2006): Thay đổi...

Đại hội diễn ra từ ngày 18-25/4/2006 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.176 đại...