Tag: lần thứ 15

Hội nghị điều phối Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN lần thứ 15

Hội nghị điều phối Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN lần...

Sáng ngày 17/6/2020, tại Hà Nội, Hội nghị Điều phối Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN...