Tag: làn nhanh

Singapore và Trung Quốc mở "làn nhanh" đi lại thiết yếu từ tháng 6

Singapore và Trung Quốc mở "làn nhanh" đi lại thiết yếu...

Thỏa thuận giữa Singapore-Trung Quốc sẽ áp dụng cho việc đi lại thiết yếu từ 6 tỉnh...