Tag: làm việc tại Singapore

Nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam sang làm việc tại Singapore

Nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam sang làm việc tại Singapore

Từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022, Singapore thí điểm tiếp nhận lao động Việt Nam...