Tag: kit xét nghiệm

Tổ chức Y tế thế giới công nhận bộ kít xét nghiệm SARS-CoV-2 do Việt Nam sản xuất

Tổ chức Y tế thế giới công nhận bộ kít xét nghiệm SARS-CoV-2...

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa có thư thông báo chính thức chấp nhận bộ kít xét...

Việt Nam hỗ trợ Campuchia thiết bị y tế, kit xét nghiệm SARS-CoV-2

Việt Nam hỗ trợ Campuchia thiết bị y tế, kit xét nghiệm...

Tiếp Đại sứ Campuchia, Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ...