Tag: kiều hối

Philippines có thể mất 4,5 tỷ USD kiều hối vì đại dịch COVID-19

Philippines có thể mất 4,5 tỷ USD kiều hối vì đại dịch...

Do tác động từ dịch COVID-19, lượng kiều hối mà Philippines có thể nhận được trong...