Tag: Khen thưởng

Khen thưởng tập thể, cá nhân bắt lâm tặc tại Đà Lạt

Khen thưởng tập thể, cá nhân bắt lâm tặc tại Đà Lạt

Sáng ngày 2 tháng 3, UBND thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức khen thưởng các...