Tag: khẩu trang y tế

Trao 100 triệu đồng và khẩu trang y tế tặng Hội hữu nghị Lào-Việt

Trao 100 triệu đồng và khẩu trang y tế tặng Hội hữu nghị...

Hội Hữu nghị Việt-Lào trong Công an Nhân dân đã trao 100 triệu đồng và 1.000 khẩu...