Tag: Kalin Sarasin

Thái Lan xem xét điều chỉnh Chiến lược Quốc gia giai đoạn 2018-2037

Thái Lan xem xét điều chỉnh Chiến lược Quốc gia giai đoạn...

Chính phủ Thái Lan đang được hối thúc điều chỉnh chiến lược quốc gia để theo kịp...