Tag: ITS

ASEAN và EU thảo luận về Hệ thống giao thông thông minh

ASEAN và EU thảo luận về Hệ thống giao thông thông minh

Hội thảo EU-ASEAN về Hệ thống giao thông thông minh (ITS) đã diễn ra tại Singapore...