Tag: ỉnh PrayVeng

Tặng quà cho lực lượng vũ trang của nước bạn Campuchia

Tặng quà cho lực lượng vũ trang của nước bạn Campuchia

Ban Chỉ Huy Quân Sự huyện Tân Hưng đã trao tặng 100 chai nước sát khuẩn tay, 10...