Tag: Indonesia chuẩn bị triển khai 'bong bóng du lịch'

Indonesia chuẩn bị triển khai 'bong bóng du lịch'

Indonesia chuẩn bị triển khai 'bong bóng du lịch'

IChính phủ Indonesia đang chuẩn bị thực hiện chính sách "bong bóng du lịch" với...