Tag: in thêm tiền

Indonesia lý giải chính sách “in thêm tiền” để cứu nền kinh tế

Indonesia lý giải chính sách “in thêm tiền” để cứu nền...

Quan chức tài chính Indonesia cho biết đây không chỉ đơn thuần là việc tiến hành...