Tag: ILO

ASEAN công bố báo cáo về năng suất lao động khu vực

ASEAN công bố báo cáo về năng suất lao động khu vực

Phó Tổng Thư ký ASEAN cho rằng trong bối cảnh thế giới việc làm đang thay đổi, kinh...

Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 13

Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 13

Ngày 10 và 12 tháng 11 năm 2020, với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Bộ Lao động –...

ASEAN chung tay ứng phó tác động của dịch COVID-19 đối với lao động

ASEAN chung tay ứng phó tác động của dịch COVID-19 đối...

Các Bộ trưởng Lao động ASEAN đã cùng chia sẻ thông tin về các chính sách, chương...