Tag: Hơn 1.000 nhân viên y tế tại một bệnh viện của Philippines mắc Covid-19

Hơn 1.000 nhân viên y tế tại một bệnh viện của Philippines mắc Covid-19

Hơn 1.000 nhân viên y tế tại một bệnh viện của Philippines...

“Làn sóng” Covid-19 tại Philippines đã khiến hơn 1.000 nhân viên y tế tại Bệnh viện...