Tag: Hội nghị trực tuyến

Khai mạc Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Khai mạc Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao...

Hội nghị nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng ASEAN và nêu cao vai trò Chủ...