Tag: Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20)

Indonesia tích cực chuẩn bị cho các hội nghị thượng đỉnh ASEAN, G20

Indonesia tích cực chuẩn bị cho các hội nghị thượng đỉnh...

Tổng thống Widodo nhấn mạnh khối lượng công việc mà Indonesia cần phải hoàn tất...