Tag: Hội nghị tham vấn chung ASEAN

Hội nghị tham vấn chung ASEAN: Ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam

Hội nghị tham vấn chung ASEAN: Ủng hộ các sáng kiến của...

Tại hội nghị, các nước sẽ chia sẻ khối lượng công việc của Chủ tịch ASEAN 2020 đồng...