Tag: Hội nghị mở rộng lần thứ 42 Trung ương Đảng CPP

Campuchia: Khai mạc Hội nghị mở rộng lần thứ 42 Trung ương Đảng CPP

Campuchia: Khai mạc Hội nghị mở rộng lần thứ 42 Trung ương...

CPP sẵn sàng ứng phó để đáp trả bất kỳ ý đồ xấu nhằm phá hoại xã hội Campuchia,...