Tag: Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao

ASEAN họp SOM trù bị cho Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao (AMMR)

ASEAN họp SOM trù bị cho Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại...

Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN để thúc đẩy các mục tiêu chung...