Tag: Hội nghị Cấp cao ASEAN+3

Ý nghĩa của việc ASEAN+3 tăng cường hợp tác đối phó với COVID-19

Ý nghĩa của việc ASEAN+3 tăng cường hợp tác đối phó với...

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, để có thể kiểm soát dịch COVID-19 đang bùng phát, việc...